مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

يکشنبه 6 آذر 1401

مردی که در زایمان همسرش نقش بسزایی داشت

شاید این جزو موارد بسیار نادر در دنیا باشد که مردی بتونه با دل و جرات در زایمان به همسرش کمک کنه و بچه شون را با دست های خودش به دنیا بیاره ولی من اعتقاد دارم اگه هر آدمی کارشا با بسم ا... شروع کنه خداوند متعال هم هیچ وقت تنهاش نمی ذاره. من به عنوان پرسنل اورژانس موارد زیادی کمک به انجام زایمان را تجربه کرده بودم و بعضاً اون خاطرات را واسه همسرم تعریف می کردم. دقیقاً 29 سال پیش بود. یادم میاد از شیفت کاری به خونه برگشته بودم. خانمم که روزهای آخر ماه نهم بارداری اش رو می گذروند مثل همیشه به پیشوازم اومد و من هم با هیجان بهش گفتم :

 

  1  
عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش