مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

شنبه 28 فروردين 1400

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان ( نورالهدی )

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش