مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان ( نورالهدی )

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش