مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

يکشنبه 6 آذر 1401

قانون بهره وری اورژانس پیش بیمارستانی در دستور کار صحن علنی مجلس

روابط عمومی اورژانس کشور اعلام کرد : امروز در صحن علني مجلس و در مقابل نمايندگان ملت رييس محترم سازمان جناب آقاي دكتر كوليوند از قانون ارتقا بهره وري اورژانس ١١٥ مقتدرانه دفاع كردند و قدم اول را محكم برداشتند.

 

✅ به دنبال اعتراض دولت به رای کمسیون_بهداشت و درمان مجلس در مورد لایحه اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون ارتقای بهره_وری کارکنان بالینی نظام سلامت جهت پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی، این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. طرح قانون ارتقای بهروری کارکنان نظام سلامت تسهیلاتی را برای پرسنل وزارت بهداشت و درمان  مد نظر قرار داده است که شامل افزایش میزان دریافتی ها و کاهش ساعات موظفی آنها می گردد .

 

✅ این قانون مصوبه ۱۳۸۸ بوده و از سال ۱۳۹۱ در سراسر کشور به اجرا درآمده است ولی پرسنل فوریتها به دو دلیل محدودیت ساعت حضور مداوم بیش از ۱۲ ساعت و محدودیت سقف اضافه کار تا ۸۰ ساعت از مزایای این قانون بی بهره مانده اند. عدم اجرای قانون بهره وری در اورژانس ،موجب کاهش دریافتی کارمندان این حوزه نسبت به بیمارستانها و متعاقب آن خروج تدریجی این نیروها به سوی بیمارستانها شده است. کارشناسان معتقدند این خلا قانونی هم اکنون ، اورژانس پیش بیمارستانی را با بحران مواجه نموده است.

ز.ی/50000 

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش