مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

يکشنبه 6 آذر 1401

زایمان موفق ، شهرستان اهرم ، استان بوشهر


در تاریخ ۹۶/۱/۱۰ پنجشنبه  ساعت   08:28کد شهری اهرم موفق به انجام یک مورد زایمان موفق شدند  تکنسین های شیفت آقایان محمد زاده و حکمتدان بوده اند که شرح ماموریت از زبان ایشان بدین صورت است :
پس از اعلام ماموریت توسط مرکزو اعزام به منزل زائو  ، پس از شرح حال گیری و معاینات اولیه شرایط برای حمل زائو به بیمارستان مساعد نبود و زائو در آستانه وضع حمل قرار داشت که با حمایت های ما و انجام مراحل زایمان ، نوزاد در سلامت کامل بدنیا آمد که حال عمومی هردو هم مادر و هم نوزاد خوب و پس از آن مادر و دختر را به بیمارستان امام حسین (ع) اهرم اعزام و تحویل آن مرکز داده شد.

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش