مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

شنبه 28 فروردين 1400

ردیف نام فرم لینک
1 فرم تقاضای کار در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی لینک فرم
2 فرم خیرین سلامت لینک فرم
عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش