مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

ردیف نام فایل تعداد صفحات تاریخ و زمان ارسال
1 فرم تیم مدیریت بحران 11 سه شنبه 18 اسفند 1394 - ساعت: 14:29
2 فرم عملکرد اورژانسهای بیمارستانی 1 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:09
3 فرم جمع بندی شکایات 1 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:07
4 فرم تعیین تکلیف بیماران در اورژانس قدیم 1 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:07
5 فرم تریاژ اورژانس بیمارستانی 1 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:04
6 فرم پیگیری شکایات 1 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:03
7 دستور العمل یکپارچه ترخیصاز اورژانس 167 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 10:00
8 آیین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس 26 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 09:57
9 دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی 28 شنبه 8 اسفند 1394 - ساعت: 09:45
عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش