مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

رزومه مسئول ستاد حوادث و بحران مرکز مدیریت

نام و نام خانوادگی : زینب نظری

متولد : 1354/04/31

وضعیت تاهل : متاهل

ایمیل کاری:  eoc_boushehr@yahoo.com

 

 تجارب کاری :

  از 1380  تا  1383 :  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرستار بیمارستان بنت الهدی

  از 1383   تا 1384  : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرستار بیمارستان فاطمه زهرا

  از 1384   تا 1390 : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرستار ستاد هدایت بیماران اورژانس

  از 1390   تا  کنون :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مسئول آمارمرکز مدیریت اورژانس 115

   از 1390   تا کنون:دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مسئول کمیته رفاهی مرکز مدیریت اورژانس 115

   از 1394   تا  کنون : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مسئول ستاد حوادث و بحران مرکز مدیریت اورژانس 115

   دارای  مدرک در مقطع کارشناسی از دانشگاه پرستاری و مامایی کازرون در رشته پرستاری 

 

مهارت های علمی و پژوهشی :

  گذراندن 1175 ساعت آموزشی : تخصصی عمومی

  834 ساعت 341 ساعت

  16 مورد تدوین و گرد آوری گزارش عملکرد اورژانس  

 گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1391 

  گزارش عملکرد سال 1391 

  گزارش چهارشنبه سوری سال1391 

   گزارش نوروز سال1395 

  تدوین و گرد آوری رده های فرماندهی بیمارستانها و مراکز بهداشت استان شش ماهه دوم 1394

  تدوین و گرد آوری رده های فرماندهی بیمارستانها و مراکز بهداشت استان شش ماهه اول 1395

  گزارش نوروز سال 1392 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1392 

  گزارش عملکرد سال 1392 

  گزارش چهارشنبه سوری سال 1392 

  گزارش نوروز سال1393 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1393 

  گزارش عملکرد سال 1393 

  گزارش چهارشنبه سوری سال 1393 

 گزارش نوروز سال 1394 

  گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1394  

  همراه با فیپا و شابک گزارش عملکرد سال 1394 

  گزارش چهارشنبه سوری سال 1394 

  گزارش نوروز سال1395

  تدوین و گرد آوری رده های فرماندهی بیمارستانها و مراکز بهداشت استان شش ماهه دوم 1394

  تدوین و گرد آوری رده های فرماندهی بیمارستانها و مراکز بهداشت استان شش ماهه اول 1395

 

 

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش