مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

جمعه 22 فروردين 1399

شرح وظائف کارگروه تخصصی بهداشت و درمان

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش