مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

رزومه واحد مالی اداری

مشخصات فردی : 

نام : عبدالرسول عباسی 

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی 

پست الکترونیک : rlabbasi@yahoo.com

آدرس پستی محل کار : بوشهر - خیابان امام خمینی - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان 

کد پستی : 7514763447

 

 

  1  
عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش