مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

معرفی واحد

 
 

استان بوشهر با جمعیت بیش از 1.1 میلیون نفر در جنوب غربی ایران واقع شده است مجموعه استان با خطرات طبیعی و غیر طبیعی گسترده ای مواجه می باشد که از آن جمله می توان در حوزه خطرات طبیعی به زلزله (1391 دشتی و1392 دشتستان) ، سیل (1391 دشتستان) ، طغیان رودخانه های فصلی ، آلودگی هوا (1389 ، 1390 ، 1391 ... ) ، طوفانهای دریائی و سواحل طولانی با تمرکز جمعیتی زیاد ، و در حوزه مخاطرات غیر طبیعی به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی (موارد متعددی از سقوط ، آتش سوزی ، مسمومیت های جمعی ) ، نیروگاه اتمی ، حوادث ترافیکی و صنایع وسیع بندری و نظامی اشاره نمود.


وجود چنین پتانسیل خطرآفرینی لزوم توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات امدادی با رویکرد آموزش عمومی و تخصصی ، برنامه ریزی دقیق و افزایش بهره وری از امکانات موجود را طلب می کند در این رابطه مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان بعنوان یکی ازنهادهای پیشرو در ارائه خدمات امدادی و مدیریت بحران شناخته میشود که در این جهت گامهای بلندی نیز برداشته که رشد کمی و کیفی خدمات مرکز را در چند سال اخیر به دنبال داشته در همین راستا چارت داخلی جدیدی از سال 1390 با هدف ارتقا این مجموعه و حرکت در مسیر بهبود مستمر سازمانی با حضور آقای دکتر دادجو مدیر باسابقه استان در راس سازمان تدوین و اجرایی شد ...


در این چارت معاونت عملیات مرکز با شرح وظائف و اهداف ذیل مسئولیت کلی انجام صحیح فرایند مشاوره و دریافت ماموریت و اعزام آمبولانس و ارائه خدمت مناسب به مددجویان را برعهده دارد. که افتخار دارد هدف کسب رضایت مددجویان ( کاهش زمان رسیدن بر بالین مددجو و ارائه آخرین استانداردهای تجهیزاتی و فرایندی و ... ) در کنار افزایش رضایت شغلی همکاران را سرلوحه کار خویش قرار داده است . انشاالله ....


  اهداف کلی:


1)کنترل و نظارت مستمر بر کلیه فعالیتهای عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان به عنوان یک واحد مستقل.


2)شناسایی نقاط ضعف و نارسایی های موجود در روند خدمات رسانی .


3)بررسی و تحلیل آماری و ارائه راهکارهای عملی به مدیریت سیستم برای ارتقاء عملکرد .


4)دریافت شکایات و پیشنهادات و تقدیر از پرسنل ودر نهایت بالا بردن سطح رضایتمندی مردم.

 

 برنامه های جاری و آتی :


1. برنامه ریزی و زمانبندی پایشهای محیطی با هدف ارزیابی نحوه عملکرد مسئولین شهرستانها ، مراکزپیام ، امور پایگاهها ، اپراتور115 ، تکنسین ، امدادگر و دیگرپرسنل محترم طبق شرح وظیفه و فرمهای طراحی شده.


2. ارزیابی و نیازسنجی و استاندارد سازی پایگاههای اورژانس و مراکز امدادی سطح استان


3. جانمایی و مذاکره جهت تملک و ساخت پایگاههای اورژانس جدید


4. جمع بندی پایشهای انجام شده و ارسال پس خوراند به دیگر واحدها و ریاست مرکز و پیگیری نقاط ضعف و قوت تا حصول نتیجه.


5. ارائه گزارش بصورت ماهانه ، شش ماهه و سالانه به رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان.


6. تشکیل جلسات بررسی شکایات و پیشنهادات مردمی


7. ایجاد فایل پرسنلی برای کلیه کارکنان و ثبت اطلاعات عملکردی مربوط به افراد.


8. بررسی نحوه عملکرد کلیه پرسنل دخیل در ارائه خدمات از طریق نظرسنجی تلفنی و بررسی ماموریت انجام شده جهت اطلاع از میزان رضایتمندی مردم و آشکار شدن نواقص احتمالی فرایندکار.


9. بررسی نحوه عملکرد پرسنل ارتباطات با شنود فایلهای صوتی گذشته وon line بطور منظم.


10. طراحی و تدوین فرمهای ارزیابی و پایش از کلیه بخشهای محیطی و ستادی بر اساس نیاز سنجی.


11. نظارت موثر بر عملکرد آمبولانسهای تابعه و غیر تابعه (غیر دولتی ) استان


12. بهسازی سیستم ارتباطی


13. راه اندازی سیستم رهیاب


14. بهبود فرایند مستند سازی سیستم


15. بهبود گستره عملیاتی اعزام بالگرد به ماموریتهای امدادی

 

 

 

 

 

 

عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش