مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر

دوشنبه 13 تير 1401

نام شهرستان لینک اخبار شهرستان اطلاعات پایگاه مرکز پیام
عسلویه http://asaluyeh.bushehrems.ir http://asaluyeh.bushehrems.ir/information http://asaluyeh.bushehrems.ir/message
بوشهر http://bushehr.bushehrems.ir http://bushehr.bushehrems.ir/information http://bushehr.bushehrems.ir/message
دشتستان http://dashtestan.bushehrems.ir http://dashtestan.bushehrems.ir/information http://dashtestan.bushehrems.ir/message
دشتی http://dashti.bushehrems.ir http://dashti.bushehrems.ir/information http://dashti.bushehrems.ir/message
دیر http://deyr.bushehrems.ir/news http://deyr.bushehrems.ir/information http://deyr.bushehrems.ir/message
دیلم http://deylam.bushehrems.ir/news http://deylam.bushehrems.ir/information http://deylam.bushehrems.ir/message
گناوه http://ganaveh.bushehrems.ir/news http://ganaveh.bushehrems.ir/information http://ganaveh.bushehrems.ir/message
جم http://jam.bushehrems.ir/news http://jam.bushehrems.ir/information http://jam.bushehrems.ir/message
کنگان http://kangan.bushehrems.ir/news http://kangan.bushehrems.ir/information http://kangan.bushehrems.ir/message
تنگستان http://tangestan.bushehrems.ir/news http://tangestan.bushehrems.ir/information http://tangestan.bushehrems.ir/message
برای نمایش اطلاعات و لیست خبر های هر شهرستان بروی نام آنها کلیک کنید .
عسلویه کنگان جم دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر گناوه دیلم
عملیات اورژانس
واحد مالی اداری
آموزش
کارگروه بهداشت
اورژانس بیمارستانی
روابط عمومی
بیشتر
ارتباط با ریاست
بیشتر
تالار گفتمان
آموزش